Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Proje yönetimi, üzerinde anlaşmaya varılan parametreler dahilinde proje kabul kriterlerine göre belirli proje hedeflerine ulaşmak için süreçlerin, yöntemlerin, becerilerin, bilgi ve deneyimin uygulanmasıdır. Proje yönetimi, sınırlı bir zaman çizelgesi ve bütçeyle sınırlı nihai çıktılara sahiptir.

 

Proje Yönetiminde Ölçeklenebilirlik

Ölçeklenebilirlik, bir sistemin veya sürecin artan miktarda işi idare etme veya gerektiğinde kendisini büyütme yeteneğidir. Bu tür bir esneklik, sağlam sistem ve prosedürlerin oluşturulması ve görevlerin önceliklendirilmesini kolaylaştıran güçlü bir bilgi tabanının oluşturulmasıyla ortaya çıkar. Bir işletmenin ölçeklenebilirliği, potansiyel büyümeyi mümkün kılan ve hacimlerden bağımsız olarak değişken maliyetlerin oranının aynı kaldığı iş modelini ifade eder.

 

Proje Yönetiminde Konum Faktörleri

Küçük bir proje modelini büyük bir proje olarak ölçeklendirmek yalnızca eylemleri birçok kez çoğaltmak anlamına gelmez, aynı zamanda büyük projeler için gerekli olan ancak küçük projelerle ilgisi olmayan bazı hususlar için iş yükü oluşturur. Birçok yere yayılmış ve binlerce çalışanı istihdam eden büyük projelerin, kültürler arası karmaşıklıklar, farklı iş kanunları, veri depolama ve aktarım sorunları, koordinasyon sorunları, zaman dilimi farklılıkları ve projelerin gerçekleştirim safhasında ortaya çıkan diğer etkenler gibi faktörleri içermesi gerekir. Bu tür düşünceler, aynı coğrafi konumla sınırlı ve az sayıda çalışan tarafından uygulanan küçük projeler için önemsiz kalır. Benzer şekilde, küçük projeler için büyük proje modellerini küçültmek, birçok işlevi ve süreci gereksiz hale getirerek operasyonel verimlilik kaybına ve boşa harcanan çabalara neden olur. 

 

Proje Yönetiminde Bütçe Hususları

Proje yönetiminde boyut ölçeklendirmesinin işe yaramamasının başlıca   nedeni bütçeyle ilgili hususlardır. Küçük projeler esnekliklerine göre puan   alır. Bir problemin tanımlanması ve çözümlerin bulunması genellikle bir   bütçenin geçici olarak ayrılmasına yol açar. Büyük projeler, çeşitli   önceliklerin dikkate alınmasına dayalı olarak üst yönetimin onayı gibi diğer   hususları gerektirir. Büyük bir proje modelini daha küçük projelere   ölçeklendirmek, küçük projelerin hız ve avantajlarını kaybetmesine neden   olur ve küçük projeleri büyük projelere ölçeklendirmek, büyük proje   onayları ve bütçelemenin gerekli kontrol ve dengelerden geçmemesi   anlamına gelir. Bu nedenle projelerin doğru ölçeklendirilmesi bütçe yönetimi açısından öngörülemez sonuçlar doğurmaması için önemlidir.

 

 

Proje Yönetiminde Karmaşıklık

Proje yönetiminde boyut ölçeklendirmesinin çalışmamasının bir başka nedeni de karmaşıklıkla ilgilidir. Yerleşik metodolojilere dayalı karmaşıklık içeren büyük projelerin geliştirilmesi ve başarı, belirli araç ve prosedürlerin izlenmesine bağlıdır. Bununla birlikte, küçük projelerin başarısı esnekliğe bağlıdır ve büyük projelerin gerektirmediği proje süreci ile hedef arasında güçlü bir bağlantı gerektirir. Küçük projelerin esnek modelinin büyük projelere genişletilmesi, belirsizlik, kilit personele aşırı bağımlılık ve diğer sorunlar gibi sorunlara neden olur. Benzer şekilde, büyük proje modellerini daha küçük projelere yaymak, bu tür projeleri etkili olamayacak kadar kısıtlı hale getirebilir.